Wybory Prezesa Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

22 października 2018 roku, na Sali Wykładowej Euroregionalnego Centrum Farmacji, odbyły się wybory na nowego prezesa Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prezesem został wybrany Mateusz Biedrycki. Do pracy powołany został również Zarząd w składzie:

Julia Doroszkiewicz – Zastępca Prezesa

Agata Bartoszuk – Zastępca Prezesa

Piotr Kurzyna – Skarbnik

Katarzyna Pietranis – Kronikarz

Ewa Haraburda – Członek Zarządu

Marta Zahor – Członek Zarządu

dr n. med. Dorota Miłek-Kurzątkowska – Honorowy Członek Zarządu

Recent Posts