dyrygent

Anna Moniuszko

dyrygent

anna_moniuszko

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem.

W roku 2010 uzyskała stopień doktora, zaś w 2014 – doktora habilitowanego w specjalności Dyrygentura.

W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jako asystent w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej oraz objęła funkcję II Dyrygenta Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Łodzi (Canto Lodzensis 2007), I miejsce i Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prevezie (Grecja 2008), I miejsce w III Międzynarodowym Wrocławskim Festiwale Chóralnym Wratislavia Sacra (2013), Srebrny Dyplom w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini (Włochy) i I miejsce oraz Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Dyrygenta w VII Międzynarodowym Konkursie „Slovakia Cantat” 2015 w Bratysławie.

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki renesansu i baroku. W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku, w tym wielkie oratoria: Mesjasz i Izrael w Egipcie G. F. Händla, Oratorium na Wniebowstąpienie: Lobet Gott in seinen Reichen J. S. Bacha, a także pasje: J.S. Bacha – Pasja według św. Jana i Brockes Passion G.F. Hӓndla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Händla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G.B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonanie oper La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore ), a także A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

W swej działalności Anna Moniuszko dużą uwagę zwraca na propagowanie twórczości dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrytych, których dzieła wciąż pozostają nieznane szerszej publiczności. W tym nurcie wraz z zespołem DILETTO nagrała dwie płyty: Andrzej Siewiński – opera omnia oraz Dawni Mistrzowie – nowo odkryci, które ukazały się w serii w wydawniczej „Polska Muzyka Dawna” (Polish Early Music) prestiżowej wytwórni DUX.

Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest również Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Sztuk Dawnych- Imieniny Izabeli Branickiej, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z czasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

W 2016 roku została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności artystycznej.

Obecnie pracuje jako adiunkt w swojej macierzystej uczelni.

Łukasz Olechno

korepetytor

lukasz_0

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku w klasie organów prof. Marii Terleckiej. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. W 2010 roku ukończył muzykę kościelną, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

Laureat I miejsca w Konkursie Młodych Chórmistrzów 2010 w Białymstoku. Od 2007 roku pełni funkcję organisty w parafii choroszczańskiej. Jest dyrygentem chóru parafialnego, męskiego zespołu Schola Gregoriana Sancti Dominici, z którymi zdobył wiele nagród na konkursach muzyki sakralnej. Współzałożyciel i członek kwartetu wokalnego Cantamen. Od roku 2012 członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz członek Komisji ds. Muzyki Kościelnej Archidiecezji Białostockiej. Członek Zarządu Fundacji Via Musica, która m.in. organizuje Festiwal Cameralis et Sacralis w Choroszczy.

Od wielu lat współpracuje z różnymi chórami białostockimi jako dyrygent, korepetytor, akompaniator i aranżer.

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953