dyrygent

Anna Moniuszko

dyrygent

anna_moniuszko

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem.

W roku 2010 uzyskała stopień doktora, zaś w 2014 – doktora habilitowanego w specjalności Dyrygentura.

W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jako asystent w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej oraz objęła funkcję II Dyrygenta Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Łodzi (Canto Lodzensis 2007), I miejsce i Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prevezie (Grecja 2008), I miejsce w III Międzynarodowym Wrocławskim Festiwale Chóralnym Wratislavia Sacra (2013), Srebrny Dyplom w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini (Włochy) i I miejsce oraz Złoty Dyplom i Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Dyrygenta w VII Międzynarodowym Konkursie „Slovakia Cantat” 2015 w Bratysławie.

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki renesansu i baroku. W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz wokalno–instrumentalne epoki baroku, w tym wielkie oratoria: Mesjasz i Izrael w Egipcie G. F. Händla, Oratorium na Wniebowstąpienie: Lobet Gott in seinen Reichen J. S. Bacha, a także pasje: J.S. Bacha – Pasja według św. Jana i Brockes Passion G.F. Hӓndla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Händla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G.B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonanie oper La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore), a także A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

W swej działalności Anna Moniuszko dużą uwagę zwraca na propagowanie twórczości dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrytych, których dzieła wciąż pozostają nieznane szerszej publiczności. W tym nurcie wraz z zespołem DILETTO nagrała dwie płyty: Andrzej Siewiński – opera omnia oraz Dawni Mistrzowie – nowo odkryci, które ukazały się w serii wydawniczej „Polska Muzyka Dawna” (Polish Early Music) prestiżowej wytwórni DUX.

Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest również Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z  zasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

W 2016 roku została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności artystycznej.

Obecnie pracuje jako adiunkt w swojej macierzystej uczelni.

Przemysław Kummer

korepetytor

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie organów Bożeny Laskowskiej. Kontynuował naukę w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Muzyczny) Fryderyka Chopina – Filii w Białymstoku. W 2005 roku ukończył muzykę kościelną, a w 2010 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego profesora Cezarego Szyfmana.

Przygodę ze śpiewem rozpoczął w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus” prowadzonym przez profesor Violettę Bielecką. Jako bas śpiewał partie solowe w dziełach sakralnych i świeckich: J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, S. Moniuszki. Występował z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, zespołem muzyki dawnej „Il Tempo”, „Consort 415”, „Diletto” oraz Ensemble „QuattroVoce”.

Przemysław Kummer bierze udział w licznych koncertach i przedsięwzięciach artystycznych w województwie podlaskim i w kraju m.in.: Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia, koncertach w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Podlaskich Koncertach Organowych, Festiwalu Muzycznym „Sacrum et Musica”, cyklicznych koncertach „Aria w Galerii”. W 2006 roku jako solista wraz z Chórem i Orkiestrą Akademii Muzycznej w Białymstoku nagrał płytę z kolędami. W 2009 roku debiutował partią Szóstaka w operze „Flis” Stanisława Moniuszki wystawianej na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Współpracował z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej. W roku 2010 jako solista uczestniczył w nagraniu Apokalypsis Marcina Gumieli. Doskonalił swoje umiejętności wokalne na kursach prowadzonych przez: Leonarda Andrzeja Mroza, Olgę Pasiecznik, Józefa Fraksteina.

Przemysław Kummer prowadzi działalność pedagogiczną w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego oraz w Filii UMFC w Białymstoku. W 2013 roku otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. W 2014 roku nawiązał współpracę z Białostockim Teatrem Lalek, gdzie wykonywał partie solowe w operach marionetkowych „Kantata o Kawie” J. S. Bacha i „Bastien und Bastienne” W. A. Mozarta.

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953