stowarzyszenie

stowarzyszenie

Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstało z inicjatywy aktywnych Chórzystów pod koniec 2011 roku.
Organizacja zrzesza aktywnych Członków Chóru – ludzi realizujących swoje zamiłowania w muzyce i czerpiących przyjemność ze spotkań w gronie ludzi podzielających tę samą pasję.

stowarzyszenie_1000
EDUKACJA

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie kształtowania i upowszechniania kultury muzycznej.

PROMOCJA

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

WSPARCIE

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie i  pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych ozwijających aktywność muzyczną członków Chóru Uniwersytetu Medycznegow Białymstoku.

 

MUZYKA

Realizacja swojego zamiłowania do muzyki i czerpianie przyjemności ze spotkań w gronie ludzi podzielających tę samą pasję.

Ze względu na ograniczoną możliwość finansowania Chóru z budżetu uczelnianego oraz mając na uwadze ogrom pracy pokładany w wykształcenie młodych adeptów chóralistyki i nieustanne podnoszenie poziomu artystycznego Naszego Chóru, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie Stowarzyszenia.

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

NR RACHUNKU (mBank) – 50 1600 1462 1889 0840 6000 0001
NR RACHUNKU W FORMACIE IBAN – PL50 1600 1462 1889 0840 6000 0001
KOD SWIFT – PPABPLPK
ODBIORCA – Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
TYTUŁEM – Darowizna na cele statutowe

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W BIAŁYMSTOKU

PREZES – KONSTANTY SZWEDOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA – RADOSŁAW SIELAWA
SKARBNIK – KRZYSZTOF KONON
CZŁONEK ZARZĄDU – ANNA MONIUSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU – MAGDALENA SKOWYSZ

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – KRS: 0000405320
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – REGON: 200667650
URZĄD SKARBOWY – NIP: 9662083969

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie kształtowania
i upowszechniania kultury muzycznej, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych promujących dorobek artystyczny, a także rozwijających aktywność muzyczną członków Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (…).

 

zapis Statutu Stowarzyszenia

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953