Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Jeden z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Został utworzony w roku 1951 z inicjatywy studentów, entuzjastów śpiewu. Siedzibą Zespołu od samego początku jest barokowy Pałac Branickich, często nazywany „Wersalem Północy”. Tradycyjnym miejscem prób i spotkań chóralnych jest Aula Magna, sala wyjątkowa, o wspaniałych walorach akustycznych.

Zapraszamy również na nasze profile społecznościowe: Facebook, Youtube, Soundcloud i Flickr.

Od lat

z Wami

10 czerwca 2017 roku świętowaliśmy 65-lecie Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zaszczyt i przyjemność uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu były tym większe, że przyszło nam celebrować je w gronie najszlachetniejszym – gronie Przyjaciół, którzy przez lata tworzyli i tworzą, byli i są częścią tego niezwykłego projektu artystycznego.

Facebook

Aktualne informacje oraz daty najbliższych koncertów.

SoundCloud

Nagrania z naszych koncertów oraz wywiady z chórzystami.

YouTube

Nagrania wideo z naszych koncertów oraz filmy podsumowujące wyjazdy.

stowarzyszenie_1000

Stowarzyszenie

Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstało z inicjatywy aktywnych Chórzystów pod koniec 2011 roku.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie kształtowania i upowszechniania kultury muzycznej, inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych promujących dorobek artystyczny a także rozwijających aktywność muzyczną członków Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953