Nowe osiągnięcie Chóru UMB na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej

W dniach 6-8 czerwca 2024 r. Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Moniuszko otrzymał Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Podczas festiwalu chór uczestniczył w przemarszu ulicami Barczewa, koncercie towarzyszącym i przesłuchaniu konkursowym w kategorii Chóry Mieszane.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego jest imprezą cykliczną, która odbywa się w naszym mieście od piętnastu lat. Twórcą i realizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie przy współpracy z innymi podmiotami.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w roku 2002 i była skierowane wyłącznie do chórów polskich. Już od następnego roku jego formuła zmieniła się na międzynarodową i tak trwa do dzisiaj.

Głównym celem festiwalu jest upamiętnienie postaci i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego w Barczewie, twórcy „Roty” i Hymnu Warmii”, wielkiego patrioty i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej świadomości na ziemiach północnych. Chodzi również o zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację jego kompozycji chóralnych a cappella oraz dzieł oratoryjnych.

Recent Posts