Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Dnia 29 czerwca 2017 roku w hotelu „Supraśl” odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz informacji dodatkowej za 2016 rok.

Recent Posts