REJESTRACJA

Do wyboru proponujemy Państwu cztery opcje udziału w Uroczystościach:

A. (Pełna – 27-28.05) – udział w spotkaniu Chórzystów w Restauracji Hotelu Villa Tradycja, w Jubileuszowym Koncercie Chóru UMB w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 oraz w uroczystym Balu Jubileuszowym w Hotelu Santana w Białymstoku – Cena 350 zł/os.

B. (Bez spotkania Chórzystów – 28.05) – udział w Jubileuszowym Koncercie Chóru UMB w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 oraz w uroczystym Balu Jubileuszowym w Hotelu Santana w Białymstoku – Cena 250 zł/os.

C. (Bez Balu – 27-28.05) – udział w spotkaniu Chórzystów w Restauracji Hotelu Villa Tradycja oraz w Jubileuszowym Koncercie Chóru UMB w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 – Cena 150 zł/os.

D. (Koncert – 28.05) – udział w Jubileuszowym Koncercie Chóru UMB w Operze i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 – Cena 40 zł/os.

Aby wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych należy:

Wypełnić formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej:

Można również pobrać formularz rejestracyjny, wydrukować go i wypełnić oraz odesłać skan na adres mailowy: chorumb@gmail.com

Następnie należy dokonać odpowiedniej wpłaty do dnia 13 maja 2022 r. na konto:

Nr rachunku: 50 1600 1462 1889 0840 6000 0001
Nr rachunku w standardzie IBAN: PL50 1600 1462 1889 0840 6000 0001
Adres SWIFT: PPABPLPK
Odbiorca: Komitet Organizacyjny Jubileuszu, Konstanty Szwedowicz,
ul. Pułaskiego 17/48, 15-337 Białystok

Tytułem: Jubileusz – Opłata zjazdowa – IMIĘ I NAZWISKO – za …. osób

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953