Kontakt

KOMITET ORGANIZACYJNY JUBILEUSZU 70-LECIA CHÓRU UMB:

Magdalena Skowysz tel. +48 510 571 965 (w godzinach 15:00-17:00)
Maria Włosińska tel. +48 698 673 637 (w godzinach 17:00-19:00)

ADRES MAILOWY:

chorumb@gmail.com

ADRES:

Chór UMB
ul. Kilińskiego 1
15-089 Białystok

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953