INFORMACJE O CHÓRZE W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA - ETR

Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Tworzą go studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Powstał w 1951 roku.
Zespół należy do chórów mieszanych.
Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany.
Koncertuje z zespołami symfonicznymi i kameralnymi z Polski i zagranicy.
Bierze udział w życiu artystycznym Uczelni i Regionu. Uczestniczy w prestiżowych konkursach i festiwalach zdobywając szereg nagród i wyróżnień.
Główna siedziba- Pałac Branickich w Białymstoku, miejsce prób-Aula Magna Dyrygentem jest p. Anna Moniuszko.
Ambicją chóru jest nieustanny rozwój i promowanie nowych gatunków muzycznych wraz z ich kulturowym dziedzictwem.