dyrygent

Anna Moniuszko

dyrygent

anna_moniuszko

Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem.

W roku 2010 uzyskała stopień doktora, w 2014 – doktora habilitowanego w specjalności Dyrygentura, zaś w 2023 tytuł profesora sztuki. 

W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) . W tym samym roku objęła funkcję II Dyrygenta, a od roku 2017 Dyrygenta Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z którym zdobyła wiele nagród na konkursach w kraju i za granicą, oraz została wielokrotnie uhonorowana nagrodami specjalnymi dla Najlepszego Dyrygenta Konkursu.

W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki renesansu i baroku. W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz wokalno–instrumentalne epoki baroku, w tym wielkie oratoria: Mesjasz i Izrael w Egipcie G. F. Händla, Oratorium na Wniebowstąpienie, Oratorium na Boże Narodzenie, Oratorium na Wielkanoc autorstwa J. S. Bacha, Oratorium na Boże Narodzenie H. Schütza, a także pasje: Pasja według św. Jana J.S. Bacha i Brockes Passion G.F. Hӓndla oraz ody: H. Purcella – Hail, bright Cecilia! i G. F. Händla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H. Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G.B. Pergolesiego (La Serva Padrona), J. Blowa (Venus and Adonis), N. Piccinniego (polskie prawykonanie oper La buona figliuola oraz Il Cavaliere per amore), a także A. Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).

W swej działalności Anna Moniuszko dużą uwagę zwraca na propagowanie twórczości dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrytych, których dzieła wciąż pozostają nieznane szerszej publiczności. W tym nurcie wraz z zespołem DILETTO nagrała dwie płyty: Andrzej Siewiński – opera omnia oraz Dawni Mistrzowie – nowo odkryci, które ukazały się w serii wydawniczej „Polska Muzyka Dawna” (Polish Early Music) prestiżowej wytwórni DUX.

Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest również Dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z  czasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.

W 2016 roku została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności artystycznej. W roku 2020 otrzymała Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2022 roku otrzymała Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

Obecnie pracuje jako profesor na białostockim wydziale UMFC oraz w Zakładzie Artystycznym Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.  

Przemysław Kummer

korepetytor

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie organów Bożeny Laskowskiej. Kontynuował naukę w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Muzyczny) Fryderyka Chopina – Filii w Białymstoku. W 2005 roku ukończył muzykę kościelną, a w 2010 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego profesora Cezarego Szyfmana.

Przygodę ze śpiewem rozpoczął w Białostockim Chórze Kameralnym „Cantica Cantamus” prowadzonym przez profesor Violettę Bielecką. Jako bas śpiewał partie solowe w dziełach sakralnych i świeckich: J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, S. Moniuszki. Występował z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, Łomżyńską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, zespołem muzyki dawnej „Il Tempo”, „Consort 415”, „Diletto” oraz Ensemble „QuattroVoce”.

Przemysław Kummer bierze udział w licznych koncertach i przedsięwzięciach artystycznych w województwie podlaskim i w kraju m.in.: Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia, koncertach w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki, Podlaskich Koncertach Organowych, Festiwalu Muzycznym „Sacrum et Musica”, cyklicznych koncertach „Aria w Galerii”. W 2006 roku jako solista wraz z Chórem i Orkiestrą Akademii Muzycznej w Białymstoku nagrał płytę z kolędami. W 2009 roku debiutował partią Szóstaka w operze „Flis” Stanisława Moniuszki wystawianej na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Współpracował z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej. W roku 2010 jako solista uczestniczył w nagraniu Apokalypsis Marcina Gumieli. Doskonalił swoje umiejętności wokalne na kursach prowadzonych przez: Leonarda Andrzeja Mroza, Olgę Pasiecznik, Józefa Fraksteina.

Przemysław Kummer prowadzi działalność pedagogiczną w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego oraz w Filii UMFC w Białymstoku. W 2013 roku otrzymał stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. W 2014 roku nawiązał współpracę z Białostockim Teatrem Lalek, gdzie wykonywał partie solowe w operach marionetkowych „Kantata o Kawie” J. S. Bacha i „Bastien und Bastienne” W. A. Mozarta.

palac

CHÓR

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

TWORZYMY MUZYKĘ OD 1953